Thursday, 19.04.2018. Namesday celebrate: Leon, Adolf